STAVEBNÍ ODDĚLENÍ

Hlavní náplní ateliéru je od roku 2005 projekční a inženýrská tvorba ve stavebnictví. Její základy byly však položeny již v roce 2002, v podobě podnikatelské aktivity se stejným zaměřením, postupně se rozvíjející činnosti fyzické osoby Ing. Petra Nováka. Ateliér TRIEN zabezpečuje svou projekční a statickou činností veškeré náležitosti od počátečního záměru investora až po samotnou kolaudaci.

KOMPLETNÍ PROJEKČNÍ ČINNOST

- zpracování architektonických studií a investičních záměrů
- vizualizace navržených řešení
- zaměření stávajícího stavu
- vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
- vypracování dokumentace pro stavební povolení
- vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby
- vypracování dokumentace pro realizaci stavby
- vypracování dokumentace skutečného provedení
- vypracování výrobní dokumentace
- vypracování individuálních záměrů investora
- vypracování statických částí projektové dokumentace
- zhotovení statických posudků staveb, konstrukcí, atd.
- vypracování statických výpočtů konstrukcí (ocelové, betonové a dřevěné konstrukce, zakládání plošné a hlubinné, opěrné stěny, skleněné konstrukce)
- návrh řešení statických poruch objektů

ENGINEERING (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

- získání stanovisek dotčených subjektů
- zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
- výkon technického a autorského dozoru na stavbě

Další činnosti související s projektem zajistíme sami nebo s našimi osvědčenými subdodavateli:

- zajištění přípojek a rozvodů zdravotní instalace, kanalizace, vytápění, slaboproudu, silnoproudu, zabezpečovací systému, specializovaných rozvodů a dalších
- požárně bezpečnostní posouzení objektu
- geodetické zaměření
-výpočet energetické náročnosti budovy
- zajištění radonových, hydrogeologických, stavebně technických, mykologických, památkových, dendrologických a dalších průzkumů a posudků
- zpracování akustických studií, studií osvětlení, oslunění a rozptylových studií
- provedení modelu stavby
- vizualizace - digitální model staveb
- fotodokumentace stavby

PORADENSKÁ ČINNOST

- konzultace výběru stavebních materiálů
- konzultace provedení konstrukčních detailů

PROJEKTY A REALIZACE

OBYTNÉ STAVBY

Lokalita 3 rodinných dvojdomů – Podlusky, Roudnice nad Labem
- realizační dokumentace stavby včetně komunikace a sítí + autorský dozor

Lokalita 6 rodinných domů – Chloumek, Mělník
- realizační dokumentace stavby

Rodinný dům – Roudnice nad Labem 1
- realizační dokumentace stavby

Rodinný dům – Roudnice nad Labem 2
- dokumentace pro stavební povolení + autorský dozor

Rodinný dům – Panenské Břežany
- realizační dokumentace stavby včetně výběru dodavatele + technický dozor investora  

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Hala na skladování bedýnek Zedníček – Doksany
- projekt ocelové konstrukce

Hala SO-01 Metal Trade Comax – Velvary
- realizační dokumentace stavby

Betonárna FRISCHBETON – Liberec
- výměna stávající technologie

Betonárna FRISCHBETON – Česká Lípa
- výměna stávající technologie

Betonárna FRISCHBETON – Teplice
- výměna stávající technologie

Ocelové přesýpací věže pro deponovaní kameniva HOLCIM – Dobříň
- projekt ocelové konstrukce
- věže slouží k přemístění kameniva padajícího z výšky postupným přesýpáním na deponii tak aby nedošlo k oddělení jednotlivých frakcí kameniva

REKONSTRUKCE

Oceloskleněné zábradlí panelového domu – Praha
- projekt konstrukce včetně návrhů skleněných výplní a samotná realizace

Střecha Karlínského divadla – Praha, Karlín
- realizační dokumentace stavby

STATIKA STAVEB

Betonárna FRISCHBETON na MZK – Výkleky
- statický posudek konstrukce

Betonárna FRISCHBETON na MZK – Slapy
- statický posudek konstrukce

Bytový dům – Michalovice
- statická část projektu – realizační dokumentace stavby

Bytové domy – Klecany
- statická část projektu – realizační dokumentace stavby

OSTATNÍ

Stěhování korečkového bagru - Pardubice
- přesunutí 180 tunového plovoucího korečkového bagru 300 metrů po pískovém podloží  

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Betonárna FRISCHBETON – Česká Lípa

Betonárna FRISCHBETON – Liberec

Betonárna FRISCHBETON – Teplice

Bytový dům - Michalovice

Bytové domy - Klecany

Hala na skladování bedýnek Zedníček – Doksany

Hala SO-01 Metal Trade Comax – Velvary

Lokalita 3 rodinných dvojdomů – Podlusky, Roudnice nad Labem

Lokalita 6 rodinných domů – Chloumek, Mělník

Oceloskleněné zábradlí panelového domu – Praha

Ocelové přesýpací věže pro deponovaní kameniva HOLCIM – Dobříň

Rodinný dům – Panenské Břežany

Rodinný dům – Roudnice nad Labem 1

Rodinný dům – Roudnice nad Labem 2

Střecha Karlínského divadla – Praha, Karlín

Stěhování korečkového bagru - Pardubice

Vodní elektrárna


Copyright © 2012 Trien s.r.o. | Webdesign by Alien Studio